Obtížnost:
difficulty-explained
Náročnost je dána kombinací více parametrů, především
kvality povrchu, výškového profilu a délky. U zelených
a modrý tras se můžete spolehnout na převážně ideální povrchy
a mírné převýšení. Červené už většinou obsahují úseky s větším
převýšením nebo místy horším povrchem. Všechny trasy
jsou ale bez problémů sjízdné.
Trasér:
Vzdálenost:
Křížem krážem Nadějskou rybniční soustavou
Jan Svoboda
blue
Doprava:
difficulty-explained
Pokud je uvedeno “ANO”, tak se na místo výjezdu na trasu můžete dopravit
s koloběžkou kromě autem také veřejnou dopravou, standardně tedy po železnici
nebo cyklobusem. (pozn: většina autobusů, pokud není uvedeno jinak,
nepřepravují kola a koloběžky).
Atraktivita:
difficulty-explained
Atraktivita je také určena kombinací více faktorů.
Šlo mi o vyjádření pocitu z jízdy, které
jsou ovlivněny profilem trati a povrchem, ale také
okolím, výhledy, možnostmi občerstvení nebo
návštěvou atrakcí.
Časová náročnost:
difficulty-explained
Odhad průměrné doby jízdy je uveden v průvodním
textu a nezahrnuje přestávky. Je také individuální.
Ideálně si své tempo srovnáte po několika jízdách
s mnou předpokládanou dobou jízdy. Udělal jsem
zkušenost, že průměrná rychlost jízdy se příliš neliší
pro rovinatou nebo kopcovitou trasu (tedy s vyloučením
tras, kde nastoupáte výšku jízdou vlakem a potom se
vezete z kopce). Plus minus 2 km/hod. Jakmile si tedy
otestujete svou průměrnou rychlost, můžete si pak
upřesnit dobu jízdy bez přestávek sami, podle délky
trasy. Je ale také potřeba vzít v úvahu charakteristiku
trati. Na mnohotvárné trati se zajímavostmi a atraktivitou
strávíte pravděpodobně více času mimo vlastní jízdu
než u jednoduché trati, kterou třeba projedete na jeden
zátah. Podle mých zkušeností trati, kde čistý čas jízdy
přesahuje 2,5 hodiny a po trase jsou zajímavosti jako
hrady, zámky, koupání, lze pojmout jako celodenní výlet.
YouTube video
3
Ano
Trasa Vás provede po hrázích šestnácti rybníků Nadějské rybniční soustavy, kterou začal budovat Jakub Krčín v letech 1577 - 1579. Každý z rybníků je trochu jiný, proto na Vás čeká nádherná podívaná na přírodní krásy této výjimečné lokality.

Začátek trasy:

Železniční stanice Frahelž, přilehlé parkoviště.

Náročnost:

Trasa vede převážně po polních a lesních cestách na hrázích rybníků Nadějské rybniční soustavy. Je vhodná pro turistickou koloběžku.

Popis trasy:

Z parkoviště u železniční stanice Frahelž přejedete po zelené turistické stezce koleje, za mostkem přes řeku Lužnici budete pokračovat vpravo až na hráz největšího z místních rybníků - Naděje. Na hrázi zahnete vpravo a pokračujte až na samotný konec tohoto rybníka. Na konci hráze zahněte vlevo, po pár metrech odbočte opět doleva na hráz mezi rybníky Naděje a Víra. Po stejné hrázi pokračujte i mezi rybníky Naděje a Láska, za kterým odbočte doprava. Okolo rybniční stoky dojedete až k cyklotrase č. 1034, na kterou najedete odbočením vpravo. Z této cyklotrasy sjeďte vpravo na hráz mezi rybníky Láska a Víra, následně odbočíte vlevo a objedete rybník Víra zpět na cyklotrasu č. 1034. Po této cyklotrase pokračujte přes obec Klec až k hlavní silnici, po které vede cyklotrasa č. 1170.

Po této cyklotrase pojedete přibližně jeden kilometr, před rybníkem Klec (nepatří do Nadějské rybniční soustavy) odbočíte vlevo na lesní cestu, která Vás povede kolem rybníků Blaník a Dobrá Vůle. Mezi rybníky Skutek a Strakatý rybník dojedete opět k Rybniční stoce, po její druhé straně objedete Měkký rybník, za kterým se vrátíte znovu na cyklotrasu č. 1134.

Po cyklotrase č. 1034 pojedete vlevo, po necelém kilometru sjedete na zelenou turistickou stezku. Zelená turistická stezka Vás povede po hrázi mezi rybníky Naděje a Rod. Před rybníkem Horák opustíte zelenou turistickou stezku, najedete na červenou turistickou stezku a budete pokračovat po hrázi rybníků Fišmistr, Baštýř, Pěšák a Pražský rybník. Stále po červené pojedete podél železniční trati, za jejím podjezdem budete pokračovat po červené turistické stezce okolo rybníků Překvapil a Nový rybník.

Stejnou cestou se vrátíte zpět na začátek hráze rybníka Překvapil, přibližně sto metrů před železnicí odbočíte vpravo na polní cestu. Po této cestě přejedete mostek přes řeku Lužnici, za kterou odbočíte vpravo. Polní cesta Vás dovede přímo k parkovišti u železniční stanice Frahelž.

Tipy:

Nadějská rybniční soustava, https://www.trebonsko.cz/nadejska-rybnicni-soustava

No items found.
Odeslat zpětnou vazbu
Děkujeme, Vaší zpětné vazbě se budeme brzy věnovat.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Trasy

Trasy ve všech regionech České republiky a nejen v ní. Největší databáze zmapovaných tras pro koloběh.

Partnerem projektu je společnost