Vážení příznivci „Průvodce Koloběhem“,

velmi si ceníme řady nabídek na spoluúčast a pomoc při mapování tras. Přestože aktuální databáze čítající přes 170 tras je ojedinělá, je nám jasné, že nemůže pokrýt dostatečně celé území ČR. A ani není v našich silách tohoto pokrytí dosáhnout bez pomoci dalších nadšenců. Od začátku projektu připravujeme spolupráci s externími „traséry“, v současné etapě bylo ale naší prioritou zajistit bezproblémový chod samotného průvodce.

Zapojení externích spolupracovníků nejdříve vyžaduje dokončení a spuštění „redakčního modulu“ tak, abyste mohli přímo zadávat trasy do systému. Dalším tématem v duchu našeho klíčového motta je zajištění důvěryhodnosti (více v sekci O nás). Jde nám o garanci, že zveřejněná data odpovídají skutečnosti a jsou v souladu s námi nastavenými parametry. Proces zveřejnění tras musí tedy z naší strany zahrnovat i určitou míru ověření, což také vyžaduje předchozí vzájemnou komunikaci a přípravu.

Protože dosažení výše uvedeného není reálné v této sezóně, připravujeme plné spuštění daného programu od roku 2021. Nicméně, s ohledem na probíhající aktivity mnohých z Vás bychom Vás rádi motivovali, abyste již nyní zahájili „mapování“ tzv.„do šuplíku“ s tím, že později bude vše využito. Co je třeba, abyste v případě zájmu splnili?

1)    Danou trasu je nutné osobně na koloběžce projet

2)    Současně je nutné její projetí zaznamenat v sekci „Stopař“ v aplikaci Mapy.cz, a tuto informaci si uložit

3)    V souladu s rozsahem a formou, kterou používáme v našem průvodci, projetou trasu popsat k pozdějšímu využití (je naší zkušeností, že je tak třeba učinit ihned po projetí, dokud máte všechny informace v hlavě)

4)    Tento záznam s ohledem na pozdější potřebu kopírování do systému doporučujeme provést v textovém editoru Word.

5)    Z každé trasy je nezbytné udělat minimálně 10 dokumentačních fotografií, na které je nejlépe občas i vidět koloběžka. Požadovanou kvalitou je standardní mobilní telefon.

6)    Průvodní text pište v první osobě jednotného čísla (nebo i množného, pokud jezdíte ve dvojici). Počítáme s tím, že autor každé trasy bude pod trasou„podepsán“ a rádi bychom i uživatele seznámili s jeho vztahem ke koloběhu a aktivitami. Toto vše po dohodě s Vámi a s respektováním Vašeho soukromí.

7)    Charakteristika tratí: Jak rovněž uvádíme v sekci O nás, jsme zaměřeni primárně na pohodové ježdění, kde cesta je cílem. Většina tras je tak dimenzována v rozsahu 15-25 km. Není to ale dogma. Postupně chceme rozšiřovat nabídku o trasy určené trénovaným a zkušeným koloběžkářům, pro které není problém absolvovat přes 50 km za jeden den, ale také pro rodiny s dětmi a seniory, kteří hledají snadné trasy v délce 10-15 km.

Abychom se lépe připravili na tento program, uvítáme od Vás informaci (alespoň přibližnou), zda jste ochotni se projektu jako „traséři“ účastnit a v jakém rozsahu (odhadovaný počet zmapovaných tras v roce 2020).

 

Těšíme se na budoucí spolupráci.

 

Tým „Průvodce Koloběhem