Naši traséři

Průvodce Koloběhem chceme stále rozvíje ta doufáme, že nám s tím pomůžete.
Úvod a základní informace
ZOBRAZIT DALŠÍ TRASÉRY

Vážení příznivci „Průvodce Koloběhem“, 

velmi si ceníme řady nabídek na spoluúčast a pomoc při mapování tras. Přestože aktuální databáze čítající již přes 200 tras je ojedinělá, je nám jasné, že nemůže pokrýt dostatečně celé území ČR, nemluvě o zahraničí. A ani není v našich silách tohoto pokrytí dosáhnout bez pomoci dalších nadšenců. Proto si moc vážíme spolupráce s „Našimi traséry“, kteří nám pomáhají tuto službu veřejnosti zlepšovat. 

Pozorní uživatelé si jistě všimli, že některé oblasti jsou více zmapované než jiné. Je to samozřejmě dáno tím, kde naši současní traséři bydlí, kde tráví víkendy a jaké mají časové možnosti. Pokud ve Vaší oblasti postrádáte dostatečné pokrytí a máte chuť tento nedostatek napravit, oceníme, když se zapojíte do spolupráce.

Nicméně, v žádném případě nám nejde jen o „kvantitu“. Klíčovým mottem je pro nás „důvěryhodnost“, aby se uživatelé projektu mohli na poskytované informace spolehnout (více v sekci „O nás“). Jde nám o garanci, že zveřejněná data odpovídají skutečnosti a jsou v souladu s námi nastavenými parametry. Proces zveřejnění tras musí tedy z naší strany zahrnovat i určitou míru ověření, což také vyžaduje předchozí vzájemnou komunikaci a přípravu. 

Vlastní spolupráce probíhá tak, že po vzájemném poznání a vyjasnění všech souvislostí naši traséři zadávají projeté trasu sami přímo do „redakčního modulu“ přes vzdálený přístup (vlastní login a heslo).

Jak tedy máte v případě zájmu o spolupráci postupovat, co to obnáší a co nabízíme a také očekáváme?

Co nabízíme?

 • U všech Vámi zpracovaných materiálů (mapy, popisy tras, blogy atd.) budete uvedeni jako autoři.
 • Každý trasér bude mít na webu PK svou vlastní sekci, kde uvedeme jak základní informace, tak i seznam jím zpracovaných tras a blogů.
 • Aktivní traséry jsme připraveni dle možností podporovat, ať už formou poskytnutí koloběžky nebo vybavení. 
 • Příjemné zacházení a neformální přátelské prostředí, začlenění do skupiny přátel koloběhu, významnou spoluúčast na dobré věci.


Co očekáváme?

 • Pozitivní vztah ke koloběhu
 • Aktivní přístup. Samozřejmě oceníme i jednotlivé tipy nebo zpracované trasy. Registrovaný „Trasér průvodce koloběhem“ by ale měl být připraven přijmout určitý závazek ve formě minimálního počtu zpracovaných tras za danou sezónu. Jsme na začátku a nic není dogma, ale alespoň 15 tras za sezónu by dávalo smysl.
 • Každou trasu je třeba nejprve doma naplánovat, pak na koloběžce projet a nakonec zaznamenat. Současně s tím pořizovat i dokumentární fotografie, případně videa.


Jak postupovat?

 • Ozvěte se nám. Přes Facebook, email nebo telefon. Domluvíme si s Vámi schůzku nebo telefonát, kde se dozvíte vše potřebné.
 • Následně Vám zašleme potřebné podklady tak, abyste si vše mohli dostatečně prostudovat.
 • Posledním formálním krokem je pak podpis smlouvy o spolupráci, která vše výše a dále řečené popisuje. Na základě uzavřené dohody pak obdržíte login a heslo do redakčního modulu a stanete se jednou/jedním z „Našich trasérů“. 


Co to obnáší?

 • Každou trasu je naprosto nezbytné osobně na koloběžce projet
 • Současně je nutné její projetí zaznamenat, ideálně v sekci „Stopař“ v aplikaci Mapy.cz, a tuto informaci si uložit. Záznam s využitím jiných aplikací je také možný.
 • Navrhovanou trasu je pak nezbytné pro využití v navigaci zpracovat v aplikaci „Mapy.cz“
 • V souladu s rozsahem a formou, kterou používáme v našem průvodci, projetou trasu popsat k pozdějšímu využití (je naší zkušeností, že je tak třeba učinit ihned po projetí, dokud máte všechny informace v hlavě)
 • Z každé trasy je nezbytné udělat minimálně 10 dokumentačních fotografií, na které je nejlépe občas i vidět koloběžka. Požadovanou kvalitou je standardní mobilní telefon.
 • Zpracované podklady pak každý trasér zadá přímo do „redakčního modulu“ Průvodce koloběhem.
 • Naším cílem je poskytovat našim uživatelům trasy všech náročností a zaměření. Počínaje trasami vhodnými pro víkendové vyjížďky spojené s poznáváním, přes tzv. „fitness“ trasy umožňující se projet v tempu po práci, trasy vhodné pro rodiče s dětmi i ty pro pokročilé koloběžkáře zvládající porce 70 km a více. Všichni jsou tedy vítáni.Těšíme se na budoucí spolupráci.


Tým „Průvodce Koloběhem“

Vybavení

Není důležité mít jen zápal pro koloběh. Občas je důležité i mít kvalitní vybavení, které vám kvalitní jízdu usnadní. Tipy a rady, které vybavení volit najdete ve v záložce Vybavení.

Partnerem projektu je společnost