Obtížnost:
difficulty-explained
Náročnost je dána kombinací více parametrů, především
kvality povrchu, výškového profilu a délky. U zelených
a modrý tras se můžete spolehnout na převážně ideální povrchy
a mírné převýšení. Červené už většinou obsahují úseky s větším
převýšením nebo místy horším povrchem. Všechny trasy
jsou ale bez problémů sjízdné.
Trasér:
Vzdálenost:
Okolo táborských rozhleden
Jan Svoboda
red
Doprava:
difficulty-explained
Pokud je uvedeno “ANO”, tak se na místo výjezdu na trasu můžete dopravit
s koloběžkou kromě autem také veřejnou dopravou, standardně tedy po železnici
nebo cyklobusem. (pozn: většina autobusů, pokud není uvedeno jinak,
nepřepravují kola a koloběžky).
Atraktivita:
difficulty-explained
Atraktivita je také určena kombinací více faktorů.
Šlo mi o vyjádření pocitu z jízdy, které
jsou ovlivněny profilem trati a povrchem, ale také
okolím, výhledy, možnostmi občerstvení nebo
návštěvou atrakcí.
Časová náročnost:
difficulty-explained
Odhad průměrné doby jízdy je uveden v průvodním
textu a nezahrnuje přestávky. Je také individuální.
Ideálně si své tempo srovnáte po několika jízdách
s mnou předpokládanou dobou jízdy. Udělal jsem
zkušenost, že průměrná rychlost jízdy se příliš neliší
pro rovinatou nebo kopcovitou trasu (tedy s vyloučením
tras, kde nastoupáte výšku jízdou vlakem a potom se
vezete z kopce). Plus minus 2 km/hod. Jakmile si tedy
otestujete svou průměrnou rychlost, můžete si pak
upřesnit dobu jízdy bez přestávek sami, podle délky
trasy. Je ale také potřeba vzít v úvahu charakteristiku
trati. Na mnohotvárné trati se zajímavostmi a atraktivitou
strávíte pravděpodobně více času mimo vlastní jízdu
než u jednoduché trati, kterou třeba projedete na jeden
zátah. Podle mých zkušeností trati, kde čistý čas jízdy
přesahuje 2,5 hodiny a po trase jsou zajímavosti jako
hrady, zámky, koupání, lze pojmout jako celodenní výlet.
YouTube video
3
Ano
Okruh Vás zavede ke čtyřem rozhlednám a vyhlídkovým věžím v Táboře a jeho blízkém okolí. Nejprve budete moci vystoupat 200 schodů vyhlídkové věže na táborském Žižkově náměstí, další vyhlídku můžete zažít z historické hradní věže hradu Kotnov. Krásné výhledy na celý Tábor na Vás pak budou čekat na rozhlednách Babina na Babí hoře a Hýlačka v nedalekých Větrovech.

Začátek trasy:

Vlakové nádraží Tábor, parkoviště u vlakového nádraží.

Náročnost:

Trasa vede převážně po asfaltových a zpevněných polních cestách, ideální pro turistickou koloběžku. Okruh dvakrát protíná údolí řeky Lužnice, proto na Vás budou čekat hned tři prudší stoupání.

Popis trasy:

Z parkoviště u vlakového nádraží v Táboře se vydáte po cyklostezce č. 11, objedete autobusové nádraží a ulicí Šafaříkova sjedete k vodní nádrži Jordán. Po jejím břehu dojedete až k ulici Čsl. armády, kterou přejdete po chodníku po chodce a pokračujete směrem k náměstí F. Křižíka po chodníku, po kterém vede cyklotrasa A. Na náměstí F. Křížíka projedete okolo plastiky Brána času do ulice Palackého, kde se napojíte na cyklotrasu Z. Ta Vás dovede až na Žižkovo náměstí, kde se nachází první cíl trasy - vyhlídková věž kostela Proměnění Páně. Vstup na vyhlídkovou věž je ze zadní části kostela, který tak musíte objet.

Od kostela Proměnění Páně opustíte Žižkovo náměstí v jeho spodní části ulicí Koželužská po cyklotrase GW Praha-Vídeň, po které pokračujte dále ulicí Kotnovskou. Před hotelem Dvořák opustíte cyklostrasu GW Praha-Vídeň odbočením vpravo, po přibližně 30 metrech odbočte vlevo do ulice Klokotská, která Vás dovede k Bechyňské bráně, vedle které se tyčí druhý cíl trasy - věž hradu Kotnov.

Od Kotnovské věže projedete Bechyňskou bránou, přejedete hlavní silnici do ulice Korandova. Po této ulici sjedete do ulice Bechyňská, do které najedete odbočením vlevo. Po několika desítkách metrů přijedete k Čelkovickému mostu, po kterém přejedete na druhý břeh Lužnice. Za mostem pokračujte rovně do prvního stoupání ulicí U Lípy. Pokračujte stále rovně do mírného stoupání až k čelkovickému hřbitovu, před kterým odbočte vlevo. Za přejezdem železniční trati nejprve odbočte vpravo, po několika metrech odbočce vlevo na polní cestu, která vás dovede na Babí horu, kde objevíte třetí cíl trasy - rozhlednu Babinu (z polní cesty musíte odbočit vlevo do lesíka na kopci, který nemůžete minout).

Od Babiny se vraťte zpátky k železniční trati, u které odbočte vlevo. Přibližně po 250 metrech se polní cesta stáčí doleva, projedete okolo osady Dolejšův Dvůr, kde začíná druhé stoupání tohoto okruhu. Na křižovatce zahněte vpravo na červenou turistickou stezku, po které vystoupáte až na okraj Větrov. Ještě před prvním stavením ve Větrovech odbočce vlevo, na křižovatce za kaplí sv. Trojice odbočte doprava. Pokračujte rovně až k rozcestníku Větrovy - pod Hýlačkou, kde odbočíte vlevo a po modré turistické stezce přijedete k poslednímu cíli této trasy - rozhledně Hýlačka.

Za Hýlačkou odbočte vpravo, projeďte mezi sportovišti (s pomocí chodníku za fotbalovou kabinou), až k parkovišti, u kterého začíná nový úsek cyklostezky Větrovy - Radimovice u Želče. Na okraji Radimovic zahněte vlevo, pokračujte stále rovně. Na konci vesnice se napojíte na cyklotrasu č. 1206, po které sjedete opět k řece Lužnici. Za mostem pro pěší pokračujte vlevo po cyklotrase č. 1173, po které projedete částí města Sezimovo Ústí I., dále pod táborským sídlištěm Nad Lužnicí a okolo sportovně-relaxačního areálu Komora. Za ním (u psího útulku) odbočte z cyklotrasy č. 1173 do ulice Vápenná strouha, po které vyjedete poslední stoupání této trasy. Před železničním viaduktem sjeďte z asfaltové silnice na lesní pěšinu, po které vede cyklotrasa B (prvních 20 metrů vyveďte koloběžku do menšího kopce s těžším terénem). Po této cyklotrase jeďte podél železniční trati až na asfaltovou komunikaci, po které pokračujte až na křižovatku ulic Štítného a Mostecká. U této křižovatky využijte nadjezd nad Budějovickou ulicí (opustíte tak cyklotrasu B), za nadjezdem přejedete železniční trať a najedete do ulice U Bechyňské dráhy, po které dojedete až k táborskému vlakovému nádraží.

Tipy:

Vyhlídková věž kostela na Žižkově náměstí, https://www.visittabor.eu/vyhlidkova-vez-kostela

Historická věž hradu Kotnov, https://www.visittabor.eu/bechynska-brana-a-vez-kotnov

Rozhledna Babina, https://www.visittabor.eu/vylet/babina

Rozhledna Hýlačka, https://www.visittabor.eu/rozhledna-hylacka

No items found.
Odeslat zpětnou vazbu
Děkujeme, Vaší zpětné vazbě se budeme brzy věnovat.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Trasy

Trasy ve všech regionech České republiky a nejen v ní. Největší databáze zmapovaných tras pro koloběh.

Partnerem projektu je společnost