Obtížnost:
difficulty-explained
Náročnost je dána kombinací více parametrů, především
kvality povrchu, výškového profilu a délky. U zelených
a modrý tras se můžete spolehnout na převážně ideální povrchy
a mírné převýšení. Červené už většinou obsahují úseky s větším
převýšením nebo místy horším povrchem. Všechny trasy
jsou ale bez problémů sjízdné.
Trasér:
Vzdálenost:
Turoveckým lesem na zříceninu Kozí hrádek
Jan Svoboda
blue
Doprava:
difficulty-explained
Pokud je uvedeno “ANO”, tak se na místo výjezdu na trasu můžete dopravit
s koloběžkou kromě autem také veřejnou dopravou, standardně tedy po železnici
nebo cyklobusem. (pozn: většina autobusů, pokud není uvedeno jinak,
nepřepravují kola a koloběžky).
Atraktivita:
difficulty-explained
Atraktivita je také určena kombinací více faktorů.
Šlo mi o vyjádření pocitu z jízdy, které
jsou ovlivněny profilem trati a povrchem, ale také
okolím, výhledy, možnostmi občerstvení nebo
návštěvou atrakcí.
Časová náročnost:
difficulty-explained
Odhad průměrné doby jízdy je uveden v průvodním
textu a nezahrnuje přestávky. Je také individuální.
Ideálně si své tempo srovnáte po několika jízdách
s mnou předpokládanou dobou jízdy. Udělal jsem
zkušenost, že průměrná rychlost jízdy se příliš neliší
pro rovinatou nebo kopcovitou trasu (tedy s vyloučením
tras, kde nastoupáte výšku jízdou vlakem a potom se
vezete z kopce). Plus minus 2 km/hod. Jakmile si tedy
otestujete svou průměrnou rychlost, můžete si pak
upřesnit dobu jízdy bez přestávek sami, podle délky
trasy. Je ale také potřeba vzít v úvahu charakteristiku
trati. Na mnohotvárné trati se zajímavostmi a atraktivitou
strávíte pravděpodobně více času mimo vlastní jízdu
než u jednoduché trati, kterou třeba projedete na jeden
zátah. Podle mých zkušeností trati, kde čistý čas jízdy
přesahuje 2,5 hodiny a po trase jsou zajímavosti jako
hrady, zámky, koupání, lze pojmout jako celodenní výlet.
YouTube video
3
Ano
Na této pohodové trase projedete přírodním parkem Turovecký les, kolem Národní přírodní památky Luční rybník, navštívíte zříceninu Kozí hrádek s příjemným občerstvením a zblízka poznáte vysokou zvěř v oboře Smolín.

Začátek trasy:

Železniční stanice Planá nad Lužnicí.

Náročnost:

Nenáročná trasa vede převážně po asfaltových a zpevněných cestách, tři čtvrtiny trasy jsou bez provozu motorových vozidel. Trasu doporučuji pro turistickou koloběžku, přibližně 300 m před přejezdem hlavní silnice u Turovce povedete koloběžku po lesní pěšině s velkými kořeny, jinak je sjízdnost trasy bez problémů.

Popis trasy:

První třetinu tohoto okruhu pojedete po cyklotrase č. 1173, která vede Nádražní ulicí přímo před železniční stanicí v Plané nad Lužnicí. Po této cyklotrase vyrazíte podél trati směrem na České Budějovice, projede tunelem pod železniční tratí a u železničního přejezdu se závorami se napojíte na ulici Strkovská. Po Strkovské ulici (jedna ze dvou částí okruhu s provozem) vyjedete k zámku Strkov u kterého odbočíte vlevo, stále po cyklotrase č. 1173 (už bez provozu) projedete okolo zámeckého parku a Strkovského rybníku. Za Strkovským rybníkem překonáte nadjezd nad dálnicí D3, za kterým přijdete k Turoveckému lesu.

Turoveckým lesem pojedete po Kavčí cestě až k rozcestníku Turovecký les - rozc., u kterého sjedete vlevo z cyklostezky č .1173 na modrou turistickou stezku. Dále budete pokračovat po modré, po překonání 300 m úseku s kořeny přejdete hlavní silnici u obce Turovec. Modrá turistická stezka Vás povede okolo národní turistické památky Luční rybník, dále okolo rybníka Starý Kravín. Na jeho hrázi odbočíte vpravo (sjedete z modré turistické stezky) a pojedete podél dálnice D3. Na konci hráze rybníka Jezero se odbočením vlevo napojíte na cyklostezku č. 1206, která Vás dovede ke zřícenině Kozí Hrádek.

Od Kozího Hrádku pokračujte po cyklostezce č. 1206 k myslivně Nechyba, u které sjedete z cyklostezky č. 1206 opět na modrou turistickou stezku, po té pojedete okolo oplocení obory Smolín. Modrou turistickou stezku opustíte u odpočinkového altánu, pokračujte dále okolo oplocení obory, které Vás navede na pěšinu směřující až do malé chatové kolonie. Za chatovou kolonií najedete vlevo na asfaltovou cestu, po které budete kopírovat dálnici D3 až k starému zemědělskému objektu, za kterým se napojíte na ulici Chýnovská.

Po Chýnovské ulici už s provozem motorových vozidel sjedete až k železnici v Plané nad Lužnicí, kterou podjedete s využitím cyklopodjezdu. Za ním budete v Násražní ulici, po které dojede k železniční stanici v Plané nad Lužnicí.

Tipy:

Zámecký park Strkov, https://www.jiznicechy.cz/turisticke-cile/1303-zamecky-park-strkov

Přírodní park Turovecký les, https://cs.wikipedia.org/wiki/Př%C3%ADrodn%C3%AD_park_Turovecký_les

Národní kulturní památka Kozí Hrádek, https://www.kozi-hradek.cz

No items found.
Odeslat zpětnou vazbu
Děkujeme, Vaší zpětné vazbě se budeme brzy věnovat.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Trasy

Trasy ve všech regionech České republiky a nejen v ní. Největší databáze zmapovaných tras pro koloběh.

Partnerem projektu je společnost