Obtížnost:
difficulty-explained
Náročnost je dána kombinací více parametrů, především
kvality povrchu, výškového profilu a délky. U zelených
a modrý tras se můžete spolehnout na převážně ideální povrchy
a mírné převýšení. Červené už většinou obsahují úseky s větším
převýšením nebo místy horším povrchem. Všechny trasy
jsou ale bez problémů sjízdné.
Trasér:
Vzdálenost:
Okolo mosteckých zatopených lomů
Zdeněk Pergl
red
Doprava:
difficulty-explained
Pokud je uvedeno “ANO”, tak se na místo výjezdu na trasu můžete dopravit
s koloběžkou kromě autem také veřejnou dopravou, standardně tedy po železnici
nebo cyklobusem. (pozn: většina autobusů, pokud není uvedeno jinak,
nepřepravují kola a koloběžky).
Atraktivita:
difficulty-explained
Atraktivita je také určena kombinací více faktorů.
Šlo mi o vyjádření pocitu z jízdy, které
jsou ovlivněny profilem trati a povrchem, ale také
okolím, výhledy, možnostmi občerstvení nebo
návštěvou atrakcí.
Časová náročnost:
difficulty-explained
Odhad průměrné doby jízdy je uveden v průvodním
textu a nezahrnuje přestávky. Je také individuální.
Ideálně si své tempo srovnáte po několika jízdách
s mnou předpokládanou dobou jízdy. Udělal jsem
zkušenost, že průměrná rychlost jízdy se příliš neliší
pro rovinatou nebo kopcovitou trasu (tedy s vyloučením
tras, kde nastoupáte výšku jízdou vlakem a potom se
vezete z kopce). Plus minus 2 km/hod. Jakmile si tedy
otestujete svou průměrnou rychlost, můžete si pak
upřesnit dobu jízdy bez přestávek sami, podle délky
trasy. Je ale také potřeba vzít v úvahu charakteristiku
trati. Na mnohotvárné trati se zajímavostmi a atraktivitou
strávíte pravděpodobně více času mimo vlastní jízdu
než u jednoduché trati, kterou třeba projedete na jeden
zátah. Podle mých zkušeností trati, kde čistý čas jízdy
přesahuje 2,5 hodiny a po trase jsou zajímavosti jako
hrady, zámky, koupání, lze pojmout jako celodenní výlet.
YouTube video
2
Ano
Tato trasa návštěvníkovi Mostu ukáže tři bývalé lomy, kde se dříve těžilo uhlí. Jejich rekultivace přinesla obyvatelům města rekreační areály. Nejstarší a nejmenší je Benedikt. Ten dříve byl jednolitou vodní plochou. S vodou byly ale problémy, ubývala. Takže později byla hladina snížena a z jednolité plochy se staly dvě. Jedna odpočinková, pro rybáře a druhá rekreační určená ke koupání. Část dna byla využita k vybudování několika hřišť pro míčové sporty. Druhý je Matylda. Ten je výrazně větší. Vodní plocha je také pomyslně rozdělena na odpočinkovou, pro rybáře, a rekreační část. Areál se stále rozvíjí, jeho součástí je v roce 2020 vzniklá skokanská věž. Také je zde tábořiště, které je hojně využíváno zejména v době pořádání automobilových závodů na nedalekém Autodromu. Posledním je v roce 2020 otevřené Mostecké jezero. Trasu kolem něj jsem zde zveřejnil jako svou prvotinu. Areál jezera se také stále dynamicky rozvíjí a vzniká zde stále něco nového pro návštěvníky. Tyto tři areály jsou mým velmi častým cílem. Trasa je velmi variabilní, jednotlivé areály je možno navštívit pokaždé v jiném pořadí. Také propojení mezi areály je možno realizovat různě. Jednou jedu městem, jindy raději po jeho okraji. Od toho se odvíjí i délka trasy.

Začátek trasy:

Startovacím místem je železniční stanice Most, která je na železničním koridoru Ústí nad Labem - Karlovy Vary. Je tak dostupná mnoha železničními spoji z celé ČR. U nádraží je také možno zaparkovat. Dále jsou v blízkém okolí další parkoviště, třeba u nedalekého PENNY nebo TESCA.

Náročnost:

Pro návštěvníka Mostu je asi nejlepší opět přijet vlakem a začít na mosteckém nádraží. Odtud jsem trasu naplánoval. Přejezdy mezi areály jsem naplánoval mimo město po šotolinových cestách, takže trasa není vhodná pro silniční koloběžku, ale spíš pro gravelovou. Plyne to z toho, že já prostě ten asfalt moc nemusím.

Popis trasy:

Z nádraží se vydejte doleva a po okraji bývalého bohužel nyní chátrajícího autobusáku se vydejte do Rudolic. Na konci autobusáku začíná chodník do Chanova, na který najedete a pojedete po něm až k čističce vody. Od ní se vraťte po silnici k Mostu do Rudolic. Variantou je v jednom místě možnost přejetí na tuto silnici, které je tom místě vede asi 10m vedle chodníku, a přijet k tomuto mostu tak z druhé strany. Ušetříte asi 500m trasy.

Po přejetí mostu projedete Rudolicemi po silnici až na malé náměstíčko. Zde se vydáte vlevo podél hospody k mostu přes řeku Bílinu. Těsně před mostem zatočíte vpravo na šotolinovou cestu kolem zahrádek. Ta cesta se asi po 300 metrech změní v nově vybudovaný šotolinový chodníček, který vás přivede k silnici Most-Braňany. Tu překřížíte a pokračujte po místní komunikaci kolem hřbitova.

Jedete dále směrem k jezeru. Silnice se začíná svažovat směrem k jezeru, ale vy nepokračujete k němu. V místě, kde je odbočka doleva, a také vedle té silnice začíná cyklostezka, odbočte doprava do kopce na místní asfaltu. Tady začíná můj oblíbený objezd jezera vrchem. Můžete pokračovat dále a jezero objet kolem vody. Je to trochu kratší.

Jeďte dále do kopečka. Asfaltka se asi po 350 metrech narovnává a stáčí doleva. Z pravé strany se připojuje panelka a rovně vede další asfaltka. Pokračujte vlevo po asfaltce. Asi po kilometru se stáčí doprava a míjíme jezírko, je po pravé straně. Přejeďte mostek a dejte se se doleva. Je tam rozcestí a šipky, které ukazují cyklotrasu 3113, po které jste přijeli a kterou zde opustíte, dejte se zase doleva.

Pokračujete po asfaltce, která se asi po kilometru zvedá v asi padesátimetrový nepříjemný kopec, který asi vytlačíte. Nahoře se dejte doleva a asi po 150 metrech asfaltka ústí na nově vybudovanou silnici. Po ní pokračujte dál. Odmění vás příjemný asi 700 metrový sjezd. Silnice ústí na silnici kolem jezera. V tom místě ale začíná nově vybudovaná cyklotrasa na kterou přejedete. Cyklotrasa nás přivede asi po 6,5 km k přesunutému Děkanskému kostelu.

Odtud se vydejte na most přes mostecký koridor, ve kterém je vedena železniční trať a silnice první třídy Ústi-K. Vary. Také vede přes řeku Bílinu. Za Mostem pokračujte vpravo v cyklopruhu po Chomutovké ulici až ke kruhovému okruhu k muzeu, které je v budově bývalé průmyslovky. Dejte se kolem muzea přes parkoviště po cyklotrase 3113. Na jeho konci začíná šotolinová cesta, stáčí se nahoru a asi po 50 m odbočuje doprava do lesíka a vede po úbočí Hněvína až do Souše, části Mostu. Stále pokračujte po cyklotrase 3113 až na Matyldu. Tady se napojte na asfaltovou cestu kolem vody. Je zvykem jí objíždět po směru hodinových ručiček a cesta kolem je 4km dlouhá.

Od Matyldy se vydejte doprava nahoru po příjezdové komunikaci do města. Ta ústí na kruhovém objezdu. Tam se dejte doprava a pokračujete po Tvrzově ulici až ke vjezdu do Autodromu. Kousek za vjezdem z ulice odbočte na souběžný šotolinový chodník. Ten ústí u autobusové zastávky na asfaltku. Dejte se po ní doprava na cyklotrasu 3312, která asi po 400m u horní brány k areálu Autodromu pokračuje po Hořanské cestě. Asi po dvou kilometrech po asfaltu dojedete do Podlesí, kde se cyklotrasa 3112 mění na šotolinovou cestu. Stále pokračujte po cyklotrase 3112 asi 1,5 km, až přejedete mostek přes produktovody. Kousek za nimi ji opustíte. Cyklotrasa pokračuje vlevo a mění se na pěkný singltrek. Ten se dá s opatrností také na koloběžce jet. Vy ale pokračujte rovně dolů až na šotolinovou cestu, která vede po kraji Slatinické výsypky lomu Vršany. Tady odbočte vlevo. Lom s velkorypadly nechejte po pravé straně. Po šotolinové cestě, která se po 2,5 km po trošku nebezpečném asi 100m sjezdu změní ve starou asfaltku. Před tím sjezdem se zase napojíte na cyklotrasu 3112.

Asfaltku asi po 400 metrech opusťte a vytlačte koloběžku vpravo do kopečku na násep bývalé železniční tratě. Po té trati se vozil skrývkový materiál na Velebudickou výsypku, kde je teď další mostecký „dron“ - Hipodrom.

V Čepirozích překročíte po mostě výpadovku z mostu na Žatec a pokračujete po polní cestě do mírného kopce až k Hipodromu. Ten můžete tušit po levé straně. Stále jeďte po cyklotrase 3112 do mírného kopce po polní cestě až ke křížení s cyklotrasou 3111, které je kousek od Hipodromu. Tam se dáte doleva a také zleva objedete Hipodrom, až se polní cesta změní v asfaltovou. Po ní pokračujte kolem jezírka vpravo do mírného kopce až k závoře, kterou objedete. Asfaltka pokračuje přes místní golfové hřiště až k druhé závoře. Za ní začíná příjezdová komunikace ke golfu z místní části Velebudice.

Pokračujte vpravo sjezdem. Pozor na konci sjezdu je pravoúhlá zatáčka doprava. Pokračujte po silnici a po levé straně máte výrobní areál firmy Forteq. Silnice se stáčí asi po 400m doleva dolů a asi po dalších 400m ústí v mírném kopečku na téčku na Dělnické ulici. Dejte se doprava a pokračujte asi kilometr až ke kostelu ve Vtelně. Během tohoto kilometru se asfaltka změní v panelku, které se asi 150m před kostelem stáčí doprava k sídle jezdeckého oddílu. Vy ale pokračujte rovně po kamenité cestě, která se asi po 50m přejde v asfaltku, a dojeďte ke kostelu. Ten objeďte zprava a kolem závory najeďte na šotolinovou cestu, kde je několik výklenkových kapliček.

Po ní přijedete k výpadovce z Mostu do Prahy. Tu musíte napříč přejet. Hned za ní odbočte doprava dolů a sjeďte k poslednímu cíli trasy, k Benediktu. Celý si ho objeďte po asfaltovém okruhu, který má necelé dva kilometry.

Až areál objedete, tak ho projeďte napříč po asfaltce. Po pravé straně budete mít hřiště na míčové hry. Od Benediktu vystoupejte k sídlišti a po okružní ulici dojeďte až ke kruhové křižovatce u benzínové pumpy Shell. Není nutno jet po silnici, ale je možno využít i chodník podél, je značený piktogramy jako cyklotrasa.

Křižovatku u benzínové pumpy projeďte rovně a Sukovou ulicí dojeďte až k Moskevské třídě. Na ní se dejte doprava dolů a dojeďte až k nádraží. Opět není nutno jet po silnici. Je možno využít souběžný chodník.

Tipy:

Trasu je možno zkrátit. Z Matyldy na Benedikt je možno přejet přes město.

Při cestě z Benediktu doporučuji odbočit do parku Široký vrch a navštívit místní FUNPARK s 3D bludištěm a vyhlídkovou věží

Jezero je možno objet kolem vody. podívejte se na popis trasy, která je zde také uvedená.

Občerstvit je možno se na trase. V každém areálu je nějaké občerstvení nebo i restaurace.

Pokud jedete na krosce, tak doporučuji si cestu z Matyldy na Benedikt zpestřit singltrekem.

Pokud jedete v parném létě, tak si vezměte s sebou plavky ručník. Doporučuji se na Matyldě i Benediktu svlažit.

Tip pro pány. V parném létě je při objíždění Benediktu a obzvlášť Matyldy je na co koukat. :-)

No items found.
Odeslat zpětnou vazbu
Děkujeme, Vaší zpětné vazbě se budeme brzy věnovat.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Trasy

Trasy ve všech regionech České republiky a nejen v ní. Největší databáze zmapovaných tras pro koloběh.

Partnerem projektu je společnost