Obtížnost:
difficulty-explained
Náročnost je dána kombinací více parametrů, především
kvality povrchu, výškového profilu a délky. U zelených
a modrý tras se můžete spolehnout na převážně ideální povrchy
a mírné převýšení. Červené už většinou obsahují úseky s větším
převýšením nebo místy horším povrchem. Všechny trasy
jsou ale bez problémů sjízdné.
Trasér:
Vzdálenost:
Okruh přes Buchlovice a Břestek na Velehrad a do Modré
Ilona Pavlatová
red
Doprava:
difficulty-explained
Pokud je uvedeno “ANO”, tak se na místo výjezdu na trasu můžete dopravit
s koloběžkou kromě autem také veřejnou dopravou, standardně tedy po železnici
nebo cyklobusem. (pozn: většina autobusů, pokud není uvedeno jinak,
nepřepravují kola a koloběžky).
Atraktivita:
difficulty-explained
Atraktivita je také určena kombinací více faktorů.
Šlo mi o vyjádření pocitu z jízdy, které
jsou ovlivněny profilem trati a povrchem, ale také
okolím, výhledy, možnostmi občerstvení nebo
návštěvou atrakcí.
Časová náročnost:
difficulty-explained
Odhad průměrné doby jízdy je uveden v průvodním
textu a nezahrnuje přestávky. Je také individuální.
Ideálně si své tempo srovnáte po několika jízdách
s mnou předpokládanou dobou jízdy. Udělal jsem
zkušenost, že průměrná rychlost jízdy se příliš neliší
pro rovinatou nebo kopcovitou trasu (tedy s vyloučením
tras, kde nastoupáte výšku jízdou vlakem a potom se
vezete z kopce). Plus minus 2 km/hod. Jakmile si tedy
otestujete svou průměrnou rychlost, můžete si pak
upřesnit dobu jízdy bez přestávek sami, podle délky
trasy. Je ale také potřeba vzít v úvahu charakteristiku
trati. Na mnohotvárné trati se zajímavostmi a atraktivitou
strávíte pravděpodobně více času mimo vlastní jízdu
než u jednoduché trati, kterou třeba projedete na jeden
zátah. Podle mých zkušeností trati, kde čistý čas jízdy
přesahuje 2,5 hodiny a po trase jsou zajímavosti jako
hrady, zámky, koupání, lze pojmout jako celodenní výlet.
YouTube video
3
Ne
Kromě Velehradu, Modré a Buchlovic, což jsou hlavní atrakce celé trasy, budete míjet také Sekvojovec obrovský. Tento strom s výškou 32m je nejtlustší svého druhu v České republice. Než se vydáte do kopce vedoucího k Sekvojovci, můžete se posilnit v BalonCentru, originální restauraci v Břestku. Cestou z Velehradu se zastavte také v archeologickém skanzenu v Modré. Atrakcí i občerstvení je zde dostatek.

Začátek trasy:

parkoviště Smraďavka před Loveckou restaurací

Náročnost:

Střední náročnost je především kvůli prudkému kopci do Chabaní, jinak je cesta spíše nenáročná. Chvíli pojedete terénem, asfaltové cesty ale převažují. Silnice jsou tu méně frekventované.

Popis trasy:

Z parkoviště vyrážíme 100m dlouhou zkratkou kolem jezírek na cyklostezku č. 5151, kam odbočujeme vpravo. Za 500m se držíme vlevo a měníme cyklostezku na č. 5050. Do mírného kopce jedeme 1,1km, přejíždíme silnici E50 a pokračujeme okolo zámku Buchlovice 750m k Restauraci Záložna. Zde stezku opouštíme rovně a zkratkou cca 160m se dostáváme k cyklostezce Moravská vinná, na kterou odbočujeme vlevo a za 20m hned vpravo do ul. Boženy Němcové.

Za 300m již nastupujeme na separátní cyklostezku vedoucí do Břestku, cca 900m. Zahýbáme vpravo a za 100m zase vlevo opět na cyklostezku č. 5050. Tato nás přivádí za 1,7km k odbočce vpravo na Chabaně, která je jen pár desítek metrů za BalonCentrem. 600m tlačíme do kopce až k památnému stromu. Cyklostezkou č. 5050 stále stoupáme vpravo cca 200m, potom se stezka stáčí vlevo a po 60m opět vpravo.

Za 650m se konečně kopec začíná lámat a nastupujeme na 3km dlouhý, lehce terénní sjezd do Velehradu. Na rozcestí měníme směr vpravo a po 450m přijíždíme k Bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje. Dál jedeme vlevo po cyklostezce č. 5150 a stáčíme se s ní za 170m vpravo. Objíždíme areál baziliky a za ní se po 350m vpravo napojujeme na separátní stezku, která nás za 630m přivádí k odbočce do Archeoskanzenu Modrá vzdáleného dalších cca 260m

Dále pokračujeme Poutní cestou Růžence 2,5km a odbočujeme vpravo. 2km stoupáme do mírného kopečka a po té se stáčíme doleva a za další 1km vpravo. Následujících 4,5km v sobě skrývá rovinku, stoupání i sjezd. V Buchlovicích z ul. Hradišťská ostře zatáčíme vlevo na ul. Sportovní. Do cíle zbývají 4km po cyklostezce č. 5151.

Tipy:

Lázně Smraďavka (Leopoldov), https://www.lazneleopoldov.cz

Zámek a park Buchlovice, www.zamek-buchlovice.cz

BalonCentrum Břestek, www.baloncentrum.eu

Sekvojovec obrovský, Chabaně

Poutní místo Velehrad - www.velehrad.cz

Archeoskanzen Modrá - www.archeoskanzen.cz

Expozice Živá voda, Modrá - www.zivavodamodra.cz

Vodní nádrž Sovín, lanové centrum Buchlovice - www.rekreacebuchlovice.cz

No items found.
Odeslat zpětnou vazbu
Děkujeme, Vaší zpětné vazbě se budeme brzy věnovat.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Trasy

Trasy ve všech regionech České republiky a nejen v ní. Největší databáze zmapovaných tras pro koloběh.

Partnerem projektu je společnost