Obtížnost:
difficulty-explained
Náročnost je dána kombinací více parametrů, především
kvality povrchu, výškového profilu a délky. U zelených
a modrý tras se můžete spolehnout na převážně ideální povrchy
a mírné převýšení. Červené už většinou obsahují úseky s větším
převýšením nebo místy horším povrchem. Všechny trasy
jsou ale bez problémů sjízdné.
Trasér:
Vzdálenost:
Podhůřím z Nového Města nad Metují do Týniště nad Orlicí a Třebechovic pod Orebem
Adam Balcar
red
Doprava:
difficulty-explained
Pokud je uvedeno “ANO”, tak se na místo výjezdu na trasu můžete dopravit
s koloběžkou kromě autem také veřejnou dopravou, standardně tedy po železnici
nebo cyklobusem. (pozn: většina autobusů, pokud není uvedeno jinak,
nepřepravují kola a koloběžky).
Atraktivita:
difficulty-explained
Atraktivita je také určena kombinací více faktorů.
Šlo mi o vyjádření pocitu z jízdy, které
jsou ovlivněny profilem trati a povrchem, ale také
okolím, výhledy, možnostmi občerstvení nebo
návštěvou atrakcí.
Časová náročnost:
difficulty-explained
Odhad průměrné doby jízdy je uveden v průvodním
textu a nezahrnuje přestávky. Je také individuální.
Ideálně si své tempo srovnáte po několika jízdách
s mnou předpokládanou dobou jízdy. Udělal jsem
zkušenost, že průměrná rychlost jízdy se příliš neliší
pro rovinatou nebo kopcovitou trasu (tedy s vyloučením
tras, kde nastoupáte výšku jízdou vlakem a potom se
vezete z kopce). Plus minus 2 km/hod. Jakmile si tedy
otestujete svou průměrnou rychlost, můžete si pak
upřesnit dobu jízdy bez přestávek sami, podle délky
trasy. Je ale také potřeba vzít v úvahu charakteristiku
trati. Na mnohotvárné trati se zajímavostmi a atraktivitou
strávíte pravděpodobně více času mimo vlastní jízdu
než u jednoduché trati, kterou třeba projedete na jeden
zátah. Podle mých zkušeností trati, kde čistý čas jízdy
přesahuje 2,5 hodiny a po trase jsou zajímavosti jako
hrady, zámky, koupání, lze pojmout jako celodenní výlet.
YouTube video
3
Ano
Rozmanitá a členitá trasa vedoucí z rozhoupaného podhůří Orlických hor přes města Dobruška a Opočno s přejezdem přes hřbet Křiviny do houbařského regionu Týniště nad Orlicí a dále již v rovině hlubokým a krásným lesem do Třebechovic pod Orebem. Po cestě velká řada možností k zastavení včetně možnosti občerstvení. Trasa vede převážné po klidných silnicích s malým až minimálním provozem.

Začátek trasy:

Husovo náměstí v Novém Městě nad Metují (cca 1,8 km od železniční stanice).

Náročnost:

Středně těžká trasa s členitým profilem a většinou vedoucí po dobrém asfaltu. V případě potřeby možno trasu zkrátit a využít železnici. Úseky s největším stoupáním možno vzhledem k jejich nevelké vzdálenosti zdolat pěšky.

Popis trasy:

Trasa začíná přímo na hlavním Husově náměstí v Novém Městě nad Metují a součástí trasy není přesun z cca 1,8 km vzdálené železniční stanice. Z náměstí se vydáte prudším sjezdem (zde opatrně na část s kostkami a řadu kanálů) směrem na Horské předměstí a po přejezdu řeky Metuje stále po hlavní silnici k nejnáročnějšímu stoupání. Přibližně v jeho polovině se však naskytne vyhlídkové místo na ostroh náměstí na skalách se zámkem a kostelem – Český betlém. Na vrcholu kopce na křižovatce odbočíte doprava a následuje opět prudký sjezd v místní části Spy a hned opět prudký (ale krátký) výjezd na náves. Zde již odbočíte doleva na zcela klidnou silnici vedoucí přes Chlístov a Val do Dobrušky.

Překřížením hlavní silnice přes kruhový objezd (zde pozor na intenzivní dopravu) se dostanete do centra města, kde jsou na trase dvě miniodbočky. První je přímo k rodnému domu F.L. Heka (Věka) cca 100 m od hlavního náměstí, druhá je k památníku obětí nacismu cca 300 m za náměstím).

Dále trasa vede po cyklostezce č. 222 (první úsek cca 600 m pouze po zpevněné cestě) až na Kupkovo náměstí v Opočně. Dále se vydáte jakoby zpět severovýchodním směrem sjezdem k rybníku Broumar (u hřbitova odbočte doprava směr Trnov), kde je v létě v provozu i koupaliště a po dále po silnicích s minimálním provozem přes Semechnice (zde odbočte doprava směr Přepychy), Kruhovku, Malou Záhornici a Záhornici (zde je možnost krátké odbočky do kopce k rozhledně Osičina) do Přepych. Zde se vydáte doleva na silnici II/304 a následuje poslední kopec trasy.

Pak již sjezdem či mírnou rovinkou stále po hlavní silnici až na začátek Týniště, kde trasa ještě před začátkem města prudce odbočuje doprava na lesní asfaltovou cestu. Tato cesta pokračuje přes oboru až do Bědovic. Těmi projedete přibližně rovně a přijedete již do cílového města Třebechovic. Z náměstí, kde trasa končí, je to pak cca 800 m k železniční stanici.

Tipy:

Trasa začíná přímo na hlavním Husově náměstí v Novém Městě nad Metují, které bývá označováno za renesanční perlu Východních Čech a se svým Horským předměstím pak také jako Český betlém. Je zde celá řada možností od návštěvy zámku včetně jeho zahrad (http://www.zameknm.cz/), přes výhledy z městského opevnění do hlubokého údolí řeky Metuje, možnosti navštívit městské muzeum, galerii či informační centrum (http://www.infocentrum-nmnm.cz/), až po několik restaurací či cukrárnu. Doporučuji také shlédnout těsně sousedící nám. Republiky, kde jsou umístěny květinové hodiny upozorňující na skutečnost, že město je městem hodinek s tradicí značky Prim.

V místní části Spy budete projíždět ulicí nesoucí jméno po tamním rodáku Vlastimilu Moravcovi, slavnému cyklistovi (https://cs.wikipedia.org/wiki/Vlastimil_Moravec).

Před začátkem Dobrušky budete míjet krásný kostelík sv. Ducha, který se často objevuje v seriálu F.L.Věk, v poslední době doplněný o zcela moderní a přesto pokornou rozlučkovou síň.

V Opočně je opět celá řada možností k zastávce včetně zámeckého parku, zámku samotného či krásného Trčkova náměstí. Na hlavním – Kupkově náměstí je bysta slavného rodáka a malíře Františka Kupky.

V sezóně možnost využít koupaliště v Opočně u rybníku Broumar.

Cestou ze Semechnice do Záhornice se naskýtá řada výhledů na úchvatné panorama Orlických hor.

V Přepychách je další možnost k zastavení – Dřízenské údolí vedoucí k poutnímu místu Dřízna včetně křížové cesty (https://prepychy.cz/drizna/). Dále je zde pěkný kostel s nově upraveným okolním veřejným prostranstvím, trochu raritou je pak „zaparkovaný“ tryskáč na zahradě č.p. 112.

V houbařské sezóně možnost navštívit vyhlášenou oblast lesů v okolí Týniště nad Orlicí, Křivic či Bolehoště.

V případě přílišné náročnosti možno trasu zkrátit ukončením v Týništi nad Orlicí, popřípadě je možné se vyhnout jednomu ze stoupání – z Opočna pokračovat na Přepychy přímo po silnici II/304.

Po odbočení před Týništěm následuje úsek, který je učiněným balzámem – hluboký les oplývající nespočtem ptačích hlasů. Po cestě možno spatřit technickou památku – náhon Alba (https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1hon_Alba) a okolní mokřady, přírodní rezervaci U Houkvice včetně několika rybníků a celou řadu mohutných a prastarých dubů, včetně jednoho mimořádného, který je na krátké odbočce, která je mezi rybníky na pravé straně trasy.

U obory Bědovice je možné vedle koní či koz spatřit především stádo bílých daňků (na pravé straně), výjimečně i divoká prasata na straně levé. V sezóně zde je i možnost občerstvení

Celá trasa pak končí na hlavním – Masarykovým náměstím v Třebechovicích pod Orebem, kde je zejména turisticky atraktivní muzeum betlémů včetně slavného Proboštova betléma (https://www.betlem.cz/cz/), ale opět celá řada možností občerstvení.

No items found.
Odeslat zpětnou vazbu
Děkujeme, Vaší zpětné vazbě se budeme brzy věnovat.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Trasy

Trasy ve všech regionech České republiky a nejen v ní. Největší databáze zmapovaných tras pro koloběh.

Partnerem projektu je společnost