Obtížnost:
difficulty-explained
Náročnost je dána kombinací více parametrů, především
kvality povrchu, výškového profilu a délky. U zelených
a modrý tras se můžete spolehnout na převážně ideální povrchy
a mírné převýšení. Červené už většinou obsahují úseky s větším
převýšením nebo místy horším povrchem. Všechny trasy
jsou ale bez problémů sjízdné.
Trasér:
Vzdálenost:
Z Chocně podél Tiché Orlice a přes kopečky zpět
Bóža Bílek
red
Doprava:
difficulty-explained
Pokud je uvedeno “ANO”, tak se na místo výjezdu na trasu můžete dopravit
s koloběžkou kromě autem také veřejnou dopravou, standardně tedy po železnici
nebo cyklobusem. (pozn: většina autobusů, pokud není uvedeno jinak,
nepřepravují kola a koloběžky).
Atraktivita:
difficulty-explained
Atraktivita je také určena kombinací více faktorů.
Šlo mi o vyjádření pocitu z jízdy, které
jsou ovlivněny profilem trati a povrchem, ale také
okolím, výhledy, možnostmi občerstvení nebo
návštěvou atrakcí.
Časová náročnost:
difficulty-explained
Odhad průměrné doby jízdy je uveden v průvodním
textu a nezahrnuje přestávky. Je také individuální.
Ideálně si své tempo srovnáte po několika jízdách
s mnou předpokládanou dobou jízdy. Udělal jsem
zkušenost, že průměrná rychlost jízdy se příliš neliší
pro rovinatou nebo kopcovitou trasu (tedy s vyloučením
tras, kde nastoupáte výšku jízdou vlakem a potom se
vezete z kopce). Plus minus 2 km/hod. Jakmile si tedy
otestujete svou průměrnou rychlost, můžete si pak
upřesnit dobu jízdy bez přestávek sami, podle délky
trasy. Je ale také potřeba vzít v úvahu charakteristiku
trati. Na mnohotvárné trati se zajímavostmi a atraktivitou
strávíte pravděpodobně více času mimo vlastní jízdu
než u jednoduché trati, kterou třeba projedete na jeden
zátah. Podle mých zkušeností trati, kde čistý čas jízdy
přesahuje 2,5 hodiny a po trase jsou zajímavosti jako
hrady, zámky, koupání, lze pojmout jako celodenní výlet.
YouTube video
2
Ano
Trasa vede zčásti po ideální cyklostezce podél Orlice, pro návrat je nutné překonat příkré stoupání a vyjít na pláně nad údolím Tiché Orlice. Poté už následuje pěkný sjezd až do Chocně, který kompenzuje nepohodlí výstupu od Tiché Orlice. Trasa zpět vede také po okresních silnicích (byť přehledných a málo frekventovaných) a není tak příliš vhodná pro menší děti.

Začátek trasy:

V Chocni na parkovišti u železniční stanice/autobusového nádraží.

Náročnost:

První polovina trasy až k přejezdu přes řeku vede po rovině po ideální cyklostezce. Poté je třeba od řeky absolvovat prudké delší (téměř 2,5 km) stoupání lesem, určitě pěšky vedle koloběžky. Částečně lesem po štěrkopískové cestě, částečně po silnici, až na začátek obce Sudislav nad Orlicí. Následně ale trasa vede otevřenou krajinou mírně z kopce a poté i mezi poli a lesem z kopce dolů až do Chocně. Všechny cesty jsou v dobré kvalitě.

Popis trasy:

Od nádraží se vydáte směrem k centru, trať podjedete tunelem pro pěší, potom projedete parkem až k řece, kde před mostem zahnete doprava podél řeky, proti proudu Tiché Orlice. Řeka zde ale teče velmi pomalu a spád je minimální, takže ani nepoznáte, zda jedete po proudu nebo proti proudu řeky. Obloukem pojedete podél pěkného parku Peliny (sledujete červenou turistickou značku nebo také cyklotrasu č. 18, která Vás povede až do bodu návratu), přejedete přes přejezd a dále po krásné cyklostezce podél železniční tratě. Orientace je velmi jednoduchá a jednoznačná. Jen dávejte více pozor při průjezdu Brandýsa nad Orlicí, kde pojedete po silnici. Následně ale už trase vede výhradně po cyklostezkách. Na konci Brandýsa se stezka stáčí doprava pod železnici a přes most, za kterým odbočíte doleva podél řeky. Zastavte se u pomníku J.A. Komenského a prohlédněte si přírodní bludiště a tematické sochy. Pojedete podél lesa, potom opět přejedete pod železnicí a přes řeku na levý břeh Tiché Orlice. Jedete dále, v obci Perná odbočíte doprava a potom krásným přírodním prostředím kolem řeky až k osadě bezpráví, kde je pěkné občerstvení a vhodné místo k odpočinku. Cesta je tak kvalitní, že zde potkáte i řadu bruslařů na kolečkových bruslích. Po odpočinku v Bezpráví pojedete po cyklostezce ještě asi 2 km k odbočce doprava na trasu č.4054 (asi 400m po přejezdu železnice). Cyklotrasa 18 zde pokračuje rovně až do Kerhartic (Ústí nad Orlicí – je popsána v jiné trase), vy se ale dáte doprava přes řeku a přes louku vzhůru lesem. Budete po lesní cestě prudce nabírat převýšení (což je dobře pro další průběh trati), cesta vás přivede na asfaltovou silnici, po které budete doprava do kopce pokračovat až na kraj vesnice Sudislav nad Orlicí. Vesnicí projedete a na konci pokračujete po silnici, která se stáčí doleva, už mírně z kopce dolů do Oucmanic. Projedete Oucmanicemi, navážete na zelenou turistickou značku, po které budete pokračovat dál po polní cestě. Zelená značka Vás povede mírně z kopce mezi poli a potom po hlinité lesní cestě táhle dolů až k jezu Hradníky. Odtud už vede podél řeky pěkná asfaltová cesta. Za rozcestím Choceň-Peliny opustíte po zelené značce asfalt a po velmi pěkné lesní cestě pokryté jehličím nejdřív vystoupáte lesem nahoru a pak se svezete až k nádraží.

No items found.
Odeslat zpětnou vazbu
Děkujeme, Vaší zpětné vazbě se budeme brzy věnovat.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Trasy

Trasy ve všech regionech České republiky a nejen v ní. Největší databáze zmapovaných tras pro koloběh.

Partnerem projektu je společnost