Obtížnost:
difficulty-explained
Náročnost je dána kombinací více parametrů, především
kvality povrchu, výškového profilu a délky. U zelených
a modrý tras se můžete spolehnout na převážně ideální povrchy
a mírné převýšení. Červené už většinou obsahují úseky s větším
převýšením nebo místy horším povrchem. Všechny trasy
jsou ale bez problémů sjízdné.
Trasér:
Vzdálenost:
ze Seftenbergu okolo Grossraschener a Sedlitzer See
Bóža Bílek
blue
Doprava:
difficulty-explained
Pokud je uvedeno “ANO”, tak se na místo výjezdu na trasu můžete dopravit
s koloběžkou kromě autem také veřejnou dopravou, standardně tedy po železnici
nebo cyklobusem. (pozn: většina autobusů, pokud není uvedeno jinak,
nepřepravují kola a koloběžky).
Atraktivita:
difficulty-explained
Atraktivita je také určena kombinací více faktorů.
Šlo mi o vyjádření pocitu z jízdy, které
jsou ovlivněny profilem trati a povrchem, ale také
okolím, výhledy, možnostmi občerstvení nebo
návštěvou atrakcí.
Časová náročnost:
difficulty-explained
Odhad průměrné doby jízdy je uveden v průvodním
textu a nezahrnuje přestávky. Je také individuální.
Ideálně si své tempo srovnáte po několika jízdách
s mnou předpokládanou dobou jízdy. Udělal jsem
zkušenost, že průměrná rychlost jízdy se příliš neliší
pro rovinatou nebo kopcovitou trasu (tedy s vyloučením
tras, kde nastoupáte výšku jízdou vlakem a potom se
vezete z kopce). Plus minus 2 km/hod. Jakmile si tedy
otestujete svou průměrnou rychlost, můžete si pak
upřesnit dobu jízdy bez přestávek sami, podle délky
trasy. Je ale také potřeba vzít v úvahu charakteristiku
trati. Na mnohotvárné trati se zajímavostmi a atraktivitou
strávíte pravděpodobně více času mimo vlastní jízdu
než u jednoduché trati, kterou třeba projedete na jeden
zátah. Podle mých zkušeností trati, kde čistý čas jízdy
přesahuje 2,5 hodiny a po trase jsou zajímavosti jako
hrady, zámky, koupání, lze pojmout jako celodenní výlet.
YouTube video
2
Ano
Delší okružní trasa z přirozeného centra oblasti, městečka Seftenberg, kolem dvou jezer a s návratem podél třetího. Časté možnosti koupání a lesních plodů, zvlášť ve druhé polovině trasy. Na trase ikonická rozhledna „Rezavý hřebík“. I samotné městečko s přístavem stojí za zastávku.

Začátek trasy:

P+R neplacené parkoviště u železniční stanice Seftenberg. Pokud byste se chtěli vyhnout městu, podél trasy je více míst k parkování, většinou ale za poplatek cca 6 EURO. Další možností je neplacené parkoviště v „uzlovém bodu“ cca 2 km před Lieske.

Náročnost:

Trasa vede téměř výhradně (s výjimkou městské části) po výborných hladkých cyklostezkách s minimálním převýšením. Pouze na začátku trasy po výjezdu ze Seftenbergu Vás čeká, pro tuto oblast netypické, mírné stoupání.

Popis trasy:

Od P+R parkoviště vyrazíte k přejezdu přes železniční trať a hned na první odbočce se dáte doprava po Spremberger Strasse. Asi po kilometru na „téčku“ odbočíte doprava, podjedete hlavní silnici a podél železnice záhy dorazíte k odbočce doleva a vzápětí odbočíte doleva ještě jednou, vzhůru do táhlého stoupání zeleným porostem. Dorazíte k odpočívce s informační cedulí a pěkným výhledem do okolí. Po značené cyklostezce se svezete v mírném klesání až k rozcestí na úrovni jezera Grossraschener See, odbočíte doleva a opět v mírném stoupání dojedete asi po 2,5 km k odbočce, dáte se doprava a zase doleva kolem zátoky. Trasa Vás zavede na okraj Grossraschenu, kde u jezera narazíte na zajímavě zkultivované bývalé průmyslové zařízení, tzv. IBA-terasy, nabízející návštěvnické centrum a občerstvení.

Od IBA teras pokračujete po značené cyklostezce směrem na Lieske. Po levé ruce minete stanoviště pro obytné vozy, pod sebou uvidíte krásnou písčitou pláž, která je oficiálně zatím nepřístupná (jezero je ve stadiu dopouštění vody), místní se zde ale bez problémů koupají. Asi po dvou km se na rozcestí dáte doprava a následně na rozcestí, asi po 400 metrech odbočíte doprava do tunelu pod silnicí a tratí. Kolem propojovacího kanálů dojedete k zátoce Sedlitzer See. Po cyklotrase pojedete podél jezera stále směrem na Lieske. Minete vesničku po cyklostezce a podél jezera pokračujete směrem na Kleinkoschen.

Asi po 4 km jízdy s výhledem na jezero dojedete k rozhledně Rostiger Nagel (Rezavý hřebík), ze které je hezký rozhled a u paty je občerstvení. Po návštěvě rozhledny dojedete v mírném klesání do městečka Kleinkokoschen, po přejezdu kanálu se držíte značené cyklostezky směr Seftenberg. Poté Vás už čeká jen pohodová jízda podél jezera Seftenberger See s množstvím pláží a občerstvení. Dojedete do přístavu a za ním odbočíte směrem do města a přes centrum zpět k nádraží.

Tipy:

IBA-terasy, nabízející návštěvnické centrum, občerstvení a vyhlídky na jezero. Dominantou je jezerní molo, vybudované z bývalého skrývkového mostu.

Závěrečný úsek trasy v délce cca 4 km nabízí mnoho možností ke koupání. Jen sledujte cedule, je zde řada nudistických pláží, označených jako FFK. Ty ostatní mají naopak označení „textil“.

No items found.
Odeslat zpětnou vazbu
Děkujeme, Vaší zpětné vazbě se budeme brzy věnovat.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Trasy

Trasy ve všech regionech České republiky a nejen v ní. Největší databáze zmapovaných tras pro koloběh.

Partnerem projektu je společnost